Borås Islamiska Center i Nyheter/Media

Svar till artikeln som publicerades 13:de augusti 2018, i Borås Tidning, med följande rubrik: ”Borås moské tar emot 82 000 i bidrag – men vill inte svara om straff för avhoppare”

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Hela artikeln från Borås Tidning kan ni läsa här:
http://www.bt.se/ledare/boras-moske-tar-emot-82-000-kr-i-bidrag-men-vill-inte-svara-om-straff-for-avhoppare/

I början av sommaren kontaktade Lars Näslund från Borås Tidning oss via email där han vill att vi kommenterar en artikel som publicerades i Dagens Nyheter 26 Maj 2018, där två imamer i Sverige blir intervjuade. I denna korta text ger vi svar på artikeln som Borås Tidning publicerade 13:de augusti 2018.

Vi som är aktiva i Borås Islamiska Center gör detta ideellt och på vår fritid. Vår främsta prioritet är att tillhandahålla en mötesplats till våra medlemmar och stadens muslimer för att kunna gemensamt utföra religiösa handlingar, kvar blir inte mycket tid till annat. Dagligen skrivs det artiklar om olika aspekter av islam eller muslimer i diverse medier, att kommentera andra händelser runt om i landet eller världen där Islam på något sätt förknippas, är ingen prioriterad aktivitet från föreningens sida.

Till Lars Näslund svarade vi därför kort, ”Hej Lars, Tack för ditt mail. Vi är inte intresserade av att medverka”. Han återkom med ett mail där han skrev ”Kan ni berätta varför ni inte vill medverka?” och eftersom vi ansåg det redan som förklarat att föreningen inte hade något intresse i varken frågan som diskuterades eller att medverka i att kommentera andra muslimers uttalanden så ansåg vi inte att ytterligare diskussion behövdes.

Dessa två imamer som intervjuades i Dagens Nyheter den 26 Maj 2018, är inte från vår förening eller ens från Borås, det finns ingen koppling mellan oss mer än att vi är muslimer. Vi finner det konstigt att Borås Tidning vill hålla en muslimsk förening i en stad till svars för vad och hur andra församlingar eller imamer väljer att uttrycka sig.

På grund av vårt icke-svar till Borås Tidning så skriver dem en lång artikel där dem anser att det är mer lämpligt att ifrågasätta de bidrag som vi har rätt att erhålla genom den verksamhet vi bedriver, samt kräva oss på svar. Borås Islamiska Center blir alltså ifrågasatta utifrån att imamer som inte kommer från Borås eller ens har kopplingar till vår förening uttryckt teologiska resonemang om muslimer som lämnar Islam. Innebär det att muslimer numera inte ens behöver göra eller uttrycka något själva, utan behöver stå till svars för vad deras trosfränder gör och säger?

Hot om indraget föreningsbidrag är något som Borås Tidning gillar att påtrycka, även denna artikels rubrik poängterade beloppet. 82 000 kronor fick föreningen i bidrag 2017 från Borås Kommun, det är ca 6 800 kronor i månaden. När vi ändå pratar om våra intäkter så kan vi även nämna lite om dess utgifter. Det bidrag på 82 000 kronor som föreningen fick 2017, har i slutändan gått tillbaka till Kommunen då vi har en månadshyra på fastigheten på ca 32 000 kronor, dvs närmare 400 000 kronor per år. Med andra ord betalar föreningen enormt mycket mer än vad vi erhåller i bidrag.

Borås Tidning, vi väljer själva vad vi vill kommentera och inte kommentera till journalister i olika sammanhang. Att media ständigt kräver svar eller avståndstagande från muslimska föreningar/församlingar i irrelevanta händelser är inget nytt, och har varit tröttsamt en längre tid. Vi har absolut ingen skyldighet att ge svar eller medverka i era artiklar för att fylla ut en sida eller två i er tidning, även om ni tycker så.

I detta svar kan vi ändå belysa det. Givetvis finns det inga som helst ”konsekvenser” från Borås Islamiska Centers  sida på medlemmar som vill gå ur föreningen, inte heller lägger vi oss i hur de väljer att praktisera eller inte praktisera sin religion, detta är varje individs ensak. Borås Tidning kanske tror att vi sitter på fredagskvällarna och utdömer dödstraff på individer som inte längre vill vara muslimer? Nej, detta sker inte. Moskéns styrelse har faktiskt aldrig stött på någon muslim som har kommit till föreningens träffar och förklara sig som numera icke-muslim, vi kan bara anta att detta i så fall sker privat och inget som man kommer till moskén och upplyser om. Vi inskrider heller inte i människors islamiska inriktning, politiska åsikter eller andra privata angelägenheter, som sagt är vår prioritet (fortfarande helt ideellt) att tillhandahålla en mötesplats för Borås stads muslimer.

I dessa tider där rasism, främlingsfientlighet och islamofobi blir allt mer normaliserat i samhället bör ni som media lägga mer energi på att motverka detta istället för att bidra till det med obefogade artiklar som den ni publicerade 13:de augusti i år.

Sist måste vi ändå nämna att vi finner det ytters märkligt de ni skriver i er artikel; ”Utöver det direkta föreningsstödet betalade kommunen i fjol lön till tolv feriearbetande ungdomar med en lönekostnad om 132 000 kronor.”
Ni får det att låta som att vi har fått denna utbetalning som ett extra bidrag till föreningen. Låt oss då upplysa om att detta är löneutbetalning och skatter för dessa 12 ungdomar som arbetade under sommaren, inga pengar mottogs till föreningens egna kassa. Märkligt att ni även här kommenterar detta negativt! Uppskatta istället att dessa 12 ungdomar hade en sysselsättning och fick lön istället för att gå sysslolösa, i tider där vi ständigt får höra att ungdomar saknar arbetserfarenhet och har svårt att få jobb. Vi på Borås Islamiska Center önskar de bästa för våra ungdomar och om vi har möjlighet att hjälpa till med att ordna ett sommarjobb, så gör vi det med nöje.

Ha en fortsatt trevlig sommar

Borås Islamiska Center
2018-08-15